Vývoj aplikací na zakázku

Na prvním místě je vždy velmi rychlá a spolehlivá technická podpora.

Veškerý software je vždy vytvořen tak, aby se dal snadno intuitivně a efektivně ovládat. Pro většinu uživatelů není potřeba vůbec žádné školení na to, jak programy používat. Uživatel má v programech maximální komfort práce, vše je přehledné, nejde udělat chybu.

Převážná část software je nasazena ve výrobních firmách v oblasti automotive nebo industry, včetně online napojení na výrobní linky, které jedou v nepřetržitém provozu. Tzn. programy splňují i velmi náročné požadavky na stabilitu a spolehlivost.

Kromě programů na podporu výroby je možné vytvořit a dodat řešení, která například nahradí evidenci v XLS, která od určitého okamžiku přestane stačit, jak firma roste. Nebo se dá vymyslet aplikace, která umožní mnohem lepší pohled na informace ukryté v ne moc přívětivém ale zato drahém informačním systému, se kterým uživatelé denně bojují.

Příklady aplikací, které se dělaly na zakázku:

 • traceabilita, FIFO, MSD management
 • datové bridge mezi ERP a EDI systémy
 • komplexní evidence výroby (MES)
 • OEE a TEEP vyhodnocení
 • grafické nadstavby nad ERP umožňující mnohem přehlednější zobrazení dat ve formě grafů, pivotů, provázaných tabulek ...
 • management vystavených materiálových objednávek s oboustranným  napojením na ERP
 • propočty materiálových potřeb
 • simulace MRP při změnách plánů
 • sběr a vyhodnocení procesních dat z lisů ENGEL
 • sběr informací o průběhu výrobních operací pomocí dotykových LCD panelů
 • realtime zpracování dat z SMT AOI a SPI Sony Omron, KohYoung
 • sběr dat z automatických robotizovaných linek pomocí OPC serveru
 • serverové řešení a vývoj databáze pro online traceability & poka-yoke systém na automotive linkách
 • zobrazení online průběhu a vyhodnocení efektivity směny na velkých TV ve výrobních halách
 • manažerské dashboardy s online stavem výroby na jednotlivých linkách a provozech, co se vyrábí, plnění efektivity a kvality, ...
 • program pro terminály (čtečky) čárových kódů pro skladové operace a kontrolu vývozů
 • komplexní modul pro sestavení operating budgetu, zadání estimation a skutečnosti
 • program pro pohodlnou práci s nákupními objednávkami na komponenty pro masovou výrobu elektroniky včetně analýzy materiálových zásob, prognózy vývoje zásob, výpočty dynamických bufferů, simulace běhu MRP, ...
 • software typu RPA, který automatizuje neproduktivní práci skladníků v systému
 • datová propojení mezi různými ERP systémy včetně systémů na bázi AS/400 (MAPICS, JDE, ...))
 • importy dat ze SAP
 • evidence zápisů z porad
 • evidence odpracovaných hodin agenturních pracovníků
 • měření a hlídání teploty a vlhkosti ve výrobních halách, skladech, lednicích apod.
 • evidence majetku, změn jeho umístění a odpovědných osob, výřad majetku
 • EDI interface pro výměnu zpráv DELFOR a ORDERS
 • plánování výroby s oboustranným napojením na ERP
 • porovnání kusovníků pro N výrobků vedle sebe, např pro účely porovnání rozdílů mezi výrobky, kalkulaci material cost apod
 • software pro detailní analýzu dat z ERP (podnikových informačních systémů)
 • různé aplikace na tisk štítků  s proměnnými údaji (např. čas tisku, seriové číslo štítku, ...)
 • webové aplikace poskytující v reálném čase informace z informačních systémů
 • aplikace na dávkové zpracování velkého počtu souborů (např. importy do nebo z databázových systémů, přejmenování souborů, změna velikosti fotografií, náhrady textu, ...)
 • snímání hodnot pomocí čidel a ovládání zařízení
 • ...

Ukázky několika aplikací pro průmysl:

FlexMARS

Rozsáhlá aplikace pro elektronické vedení záznamů o výrobě, včetně podrobné evidence a vyhodnocení prostojů, norem, příčin zmetkovitosti, výpočtů  efektivity dle OEE atd.  (pro automotive)
Software podporuje jak výrobní linky, kdy stačí sběr dat za linku, tak výrobu typu rozptýlených pracovišť, mezi kterými se posunují různé fáze rozpracovanosti a kdy je tedy třeba sledovat, kdo co kde jak dlouho na čem dělal. Zda se plnila norma nebo ne, kolik se udělalo, kolik se vyzmetkovalo... Zdrojem dat může být zadání jednou za čas, např za hodinu, nebo zadávání online pro každý kus na každém pracovišti (např na dotykovém displeji nebo tabletu), nebo se berou data generovaná stroji na lince...

Do Flexu se dělalo např:

 • směnové reporty za pracoviště, oddělení, výrobní linku/provoz, pracovníka
 • evidence MSD (Moisture-Sensitive-Devices)
 • evidence úkolů lidí a oddělení
 • výkazy práce TH
 • evidence kontraktů a zakázek
 • přehled cílů TH a odělení
 • vyhodnocení OEE (Overall Equipment Effectiveness) a finančních ukazatelů
 • evidence kontrolních seznamů pro složitější úkony jako je týdenní údržba apod.

Více o programu FlexMARS najdete zde

MachineReader

Aplikace pro čtení dat z výrobních linek pro účely sledovatelnosti výrobního procesu a vyhodnocení kvality v reálném čase (pro automotive))
Software umí načítat data například z AOI OMRON, AOI SONY, SPI, ICT a zpracovat je. Data pak slouží nejen k dohledání procesních dat, ale jsou použita pro automatickou evidenci pro účely traceability (sledovatelnosti), pro účely vyhodnocení stavu výroby, FTT (First-Time-Through). V případě SMT výrobe se testuje, zda deska prošla správně sledem SPI->AOI->ICT, a to i v případě osazování oboustranných desek. Data pak dále slouží pro ověření na assembly linkách, zda osazená deska prošla potřebnými procesy na SMT a zda všechny testy byly s výsledky OK. Více zde
 

OrderBook

Nadstavba nad IS Mapics, která je určena pro oddělení nákupu. Nákupčí v něm přehledně v grafické podobě pracuje s objednávkami.

Aplikace obsahuje i dashboard pro material management. Zobrazení informace o položkách, historie i prognóza vývoje zásob, prognóza stavu materiálu v tranzitu, přehledy vystavených objednávek, waterfall objednávek a MRP požadavků, odkaz u položky na inverzní kusovníky, analýza ohrožených položek s nedostatečným pokrytím, analýza rizika přebytečných zásob, prognóza potřeby paletových míst ve skladě...

 • hromadná správa objednávek
 • hromadné porovnání desítek BOM vedle sebe pro účely analýzy EOL nebo změn model mixu
 • propočet projected balence (odhad budoucích stavů každé položky)
 • výpočty deadstocku, overstocku nebo material shortage
 • odhady hodnoty material in tranzit
 • umí splitovat objednávky na dílčí dodávky
 • pracuje s ETA i ETD, umí změnit ETA na fixní den v týdnu, umí vypočítat ETA z ETD+transport days
 • import potvrzení objednávek od dodavatelů
 • automatické napojení nakupovaných položek na inverzní BOM, takže je snadno vidět do čeho objednaná položka vstupuje
 • zobrazení BOM k jakémukoliv datum platnosti
 • propojení itemmaster informací pro každou objednanou položku
 • material buffer management
 • odhady budoucího stavu zásob v ceně i objemu palet
 • historické stavy objednávek, zásob, požadavků s možností snadno přepínat na zobrazení stavu data as-of pro dohledání příčin problematických situací
 • waterfall zobrazení změn MRP požadavků
 • hrubé kalkulace forecastů pro jednaní s dodavateli o budoucích objemech odběrů a alokaci jejich kapacity
 • EOL end of life propočty a odhady deadstocku po ukončení výroby
 • vše lze jednoduše exportovat do XLS, filtrovat, dohledat, vytisknout ...
 • ...

Automatický sběr dat o teplotě a vlhkosti

Program sbírá data z čidel. Slouží pro sledování výrobních a skladovacích prostor z čidel. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v grafech. Lze posílat varovné maily, pokud naměřená teplota nebo vlhkost jsou mimo nastavené meze, více zde