Některé naše aplikace

FlexMARS

Velmi stručně, co tento program umí:

 • sběr dat kolem výroby, evidovat normy, kusovníky, výkazy práce, zmetky, prostoje, kvalita, OEE,  ...
 • napojení na externí data (např. ERP systémy) a poskytovat nad nimi reporting
 • pokrývat jakoukoliv firemní evidenci, např evidenci úkolů, cíle oddělení, ...

K čemu je třeba FlexMARS

 • evidence, co se vyrobilo
 • evidence, kdy se vyrobilo
 • evidence, kdo vyrobil
 • evidence, kde se vyrobilo
 • evidence, jak rychle se vyrobilo, zda se splnily normy na cycletime, normy na zmetkovitost, normy na využití pracovní doby, viz metodologie OEE - overall equipment effectiveness
 • evidence prostojů
 • evidence oprav a údržby výrobních technologií
 • evidence cycletime v reálním čase
 • evidence rejectu a scrapu
 • analýza výrobního procesu z nasbíraných dat
 • ...

Klíčové vlastnosti

 • možnost sběru dat zápisem ručně nebo automaticky ze zařízení a čidel
 • možnost sběru informací o průběhu výroby pomoci PC, dotykových LCD nebo tabletů
 • možnost souhrnných záznamů o průběhu výroby po určitých časových intervalech
 • jednoduché ovládání, netřeba žádné školení operátorů ve výrobě, vše je jednoduché, přehledné
 • komunikace s ERP systémy, např. stahování seznamu výrobků z ERP systémů, exporty informací o vyrobených kusech do ERP apod.
 • nekonečné možnosti analýzy dat pomocí nástrojů Business Intelligence, a to jak v reálném čase tak za vybraná období
 • možnost úpravy aplikace na přání, kdykoliv i po nasazení do výroby
 • data je možné analyzovat přímo v aplikaci nebo exportovat do XLSx

Software podporuje jak výrobní linky, kdy stačí sběr dat za linku, tak výrobu typu rozptýlených pracovišť a provozů, mezi kterými se posunují různé fáze rozpracovanosti a kdy je tedy třeba sledovat, kdo co kde jak dlouho na čem dělal. Zda se plnila norma nebo ne, kolik se udělalo, kolik se vyzmetkovalo... Zdrojem dat může být zadání jednou za čas, např za hodinu, nebo zadávání online pro každou dávku anebo i pro každý kus na každém pracovišti (např na dotykovém displeji nebo tabletu), nebo se automaticky berou data generovaná stroji na lince...

Pro pořizování výrobních záznamů se dle požadavků zákazníka vyvíjí na míru programy, které běží na počítači pracoviště nebo na tabletu pracovníka, na firemním intranetu nebo se sbírají data automaticky z výrobních zařízení, importují data z externích zdrojů (XLS, CSV, TXT...). propojuje se na jiné informační systémy a programy ve firmě např. přes MSSQL server apod. 

Do Flexu se dělalo např.

 • směnové reporty za pracoviště, oddělení, výrobní linku/provoz, pracovníka
 • evidence MSD (Moisture-Sensitive-Devices)
 • evidence úkolů lidí a oddělení
 • výkazy práce TH
 • evidence kontraktů a zakázek
 • přehled cílů TH, provozů a oddělení
 • vyhodnocení OEE (Overall Equipment Effectiveness) a finančních ukazatelů
 • finanční analýza projektů
 • evidence kontrolních seznamů pro složitější úkony jako je týdenní údržba apod.
 • interní editory pro práci s DOCx a XLSx soubory, aby nemusel být na všech zařízeních kupovaný kancelářský program

Několik screenshotů z programu FlexMARS