Některé naše aplikace

Smart Maintenance

Účelem této aplikace je sledování práce techniků výrobních linek a zlepšení komunikace mezi výrobou a techniky zajišťujícími servisní zásahy při problémech s výrobními technologiemi.

Pokud se v provozu vyskytne problém, operátor na displeji vyvolá ve webové aplikaci objednávku zásahu. vybere linku nebo část linky, kde problém vzniknul, dál vybere ze seznamu poruchové zařízení a může zadat základní informace o závadě zařízení. Navíc může specifikovat, že závada je urgentní, tím pádem se závada zobrazí na obrazovce techniků výraznou barvou.

Po odeslání objednávky se tato informace zobrazí techniků v přehledu objednávek zásahů. V praxi je to informace zobrazované na velké televizi (která umí zobrazovat webové stránky) u pracoviště techniků, navíc mají technici tuto informaci i ve svých tabletech nebo mobilech.

Technik se přihlásí k objednanému zásahu, tím mu změní stav a jeho kolegové, nadřízení i výroba vidí, že se jejich požadavek na servisní zásah začal řešit. Technik má možnost průběžně upravovat informace o zásahu, napsat příčiny atd.

V evidenci zásahů se rovněž zobrazuje historie údržby na daném zařízení, aby technik věděl, co kdo na tom kdy dělal, případně, jak kolega podobný problém v minulosti řešil.

Aplikace podporuje skenování, takže lze např. naskenovat kód stroje.

K zásahům se lze přihlašovat a odhlašovat.

Zásah může řešit i více techniků.

Existují záznamy a lze vyhodnotit, kdy byl problém nahlášen, kdy výrobní technik začal řešit a kdy byl problém vyřešen. Vedoucí údržby a výroby tak mají přehled o závadách dle linek a dle zařízení, vidí vytížení techniků a reakční dobu, což vede ke zlepšení práce techniků a snížení prostojů způsobených čekáním na opravu vydného zařízení.