Některé naše aplikace

Skladová aplikace do čteček

Aplikace pro čtečky čárových kódů, která doplňuje ERP skladový systém o další funkce, které ERP sytém buď nemá vůbec nebo je má nešikovně řešené.

K původním funkcím pro kontrolu palet před nakládkou do kamionu postupně přibyly další funkce, včetně možnosti rychle naskenovat inventuru ve skladě i ve výrobě.