Některé naše aplikace

Automatická evidence teploty a vlhkosti

Příklady z praxe, kde využívají tuto aplikaci

 • hlídání teplot v lednicích, kde jsou skladovány např. pájecí pasty, potvainy, léčiva,...
 • hlídání vlhkosti v sušících boxech (dryboxech)
 • hlídání vlhkosti v prostorách, kde se pracuje s materiály citlivými na vlhko nebo na poškození elektrostatickým výbojem
 • hlídání teploty v serverovnách a strojovnách
 • automatický záznam teploty a vlhkosti ve výrobní hale pro účely doložení dodržení výrobních podmínek při auditech od zákazníků

V průmyslu ale i jinde je třeba automaticky sledovat teplotu a případně i vlhkost okolního prostředí. Naměřené údaje je obvykle třeba i ukládat pro pozdější analýzu nebo pro auditory zákazníka.

Pro tyto účely byl vyvinut software, který automaticky sbírá údaje o teplotě a vlhkosti z čidel dodávaných firmou Papouch, naměřené údaje jsou automaticky vyhodnoceny a pokud jejich hodnota překročí povolené meze, jsou odeslány varovné emaily na přednastavené mailové adresy. Program lze napojit i na jiná čidla a zařízení poskytující informace o teplotě a/nebo vlhkosti.

 

Naměřené údaje jsou zobrazeny na webové stránce, kde je přehled aktuálních hodnot na všech čidlech i historie měření každého čidla s možností dopsat ke každému měření i poznámku. To se využívá nejčastěji pro záznamy nápravných akcí při překročení povolených mezí.

Základní funkce, které lze upravit nebo doplnit dle konkrétního použití

 • automatický sběr dat (teploty a vlhkosti) z čidel
 • možnost nastavit limit pro varování, že je hodnota sice v toleranci nicméně už mimo obvyklé meze
 • možnost nastavit limit pro varování, že je hodnota mimo toleranci
 • automatické odeslání mailů v případě zjištění hodnot mimo toleranci na zadané adresy
 • automatické odeslání mailu na zadané adresy, pokud přestane teplotní čidlo komunikovat
 • přehled na webové stránce o aktuálních hodnotách
 • přehled na webové stránce o historii naměřených hodnot s možností zápisu poznámky (nápravného opatření) pro každé měření