Některé naše aplikace

MachineReader

MachineReader je program pro načtení a zpracování dat z výrobních strojů. Dosud se dělalo zpracování dat z následujích strojů:

  • AOI OMRON
  • AOI SONY
  • SPI solder paste inspection
  • různé typy EOLT - end of line tester

Program může běžet lokálně na počítači zařízení nebo na serveru. Pokud běží přímo na PC stroje (např na AOI), tak může zpracovávat data okamžitě, pokud běží na serveru, tak se data ze zařízení stahují v pravidelných intervalech.

Ze souborů generovaných výrobním zařízením (nejčastěji jde o CSV nebo TXT soubory) se přečtou potřebné informace a uloží se do databáze (nejčastěji typu MSSQL). Mimo jiné je uloženo sériové číslo každého výrobku, informace o zařízení, programu a vyráběném výrobku, lotu,  identifikaci stavu výrobku OK/NG, dále v případě výskytu chyby pak pozice, kód součástky, informace o čase, výsledek manuální kontroly atd.

Program rovněž hlídá, zda předchozí proces na výrobku skončil se stavem OK na předchozí operaci. Pokud byl výsledek předchozího procesu NG (not good), je uložen záznam o zneplatnění desky pro následný výrobní proces.

Pro zobrazení nasbíraných dat se používá webová aplikace, ve které se dají vyhledat a zobrazit podrobné údaje včetně historie kterékoliv výrobku. Kromě toho je možné z dat sestavit i reporty, například přehled FTT (first time thru), což je to důležitý faktor pro vyladění výrobní linky.

Z uložených dat je rovněž možné získat informace zmetkovitosti atd. Výrobní linka tak může být díky této analýze velmi podrobně vyhodnocena a seřízena. Informace jsou dostupné online, kdy je možné vidět graficky okamžité trendy kvality. Data je možné vyhodnotit za jakékoliv období.

Informace o nevyhovujících kusech je navíc dostupná pro další pracoviště, kde se dá vyhodnocit, zda na předchozím pracovišti byl výrobek vyhodnocen jako OK.

Tento software je používán v automobilovém průmyslu.