Některé naše aplikace

Evidence majetku

Evidence majetku slouží pro evidenci pořízení, převodů místa  odpovědných osob, a výřadů majetku. Program se dělal dle zadání správy sociálních služeb.

Evidence majetku se skládá ze tří částí:

Pořízení majetku

Pracovníci zapíšou informace o pořízeném majetku, jeho umístění a odpovědné osobě. K dispozici je i kopírování řádku, jde kopírováním založit i mnoho řádků najednou, např. když se pořídí pracovní židle, stoly apod, tak se funkce hromadného kopírování hodí.

Majetková účetní pak zápis zkontroluje a buď ho tlačítkem vrátí k doplnění, nebo si dopíše inventátní číslo a číslo dokladu a potvrdí, že je záznam o pořízení majetku kompletní

Převod majetku

Uživatelé si zadají informace o tom, který majetek se převádí, tzn. mění umístění a/nebo se měni odpovědná osoba.

Majetková účetní po zkontrolování záznam o převodu majetku označí jednotlivě nebo hromadně jako uzavřený.

Výřad majetku

Uživatelé si zadají informace o tom, který majetek je navržen k vyřazení. Po schválení se doplní informace o datu likvidace majetku.Vyřadit je možné i hromadně.